Arne Storelv

Stop Sellafield

Sellafield er et kjernefysisk anlegg og et tidligere kjernekraftverk i Cumbria i England på kysten av Irskesjøen.

Det ble anlagt i 1947 i en nedlagt sprengstoffabrikk, for å produsere spaltbart materiale til Storbritannias atomvåpen-program. Verket blir idag drevet av British Nuclear Fuels Limited (BNFL), men eid siden 1. april 2005 av Nuclear Decommissioning Authority. Anlegget omfatter Thorp nuclear fuel reprocessing plant, Magnox nuclear fuel reprocessing plant, den inaktive Calder Hall Magnox kjernekraftverk - verdens første kommersielle kjernekraftverk og nest eldste kjernekraftanlegg.

Les mer--> WIKIPEDIA

: